3.jpg

Sprawdź swoją wiedzę z leśnictwa... 

ZSP Stary Sącz


Podaj swojego maila

1. Jedynym drzewem iglastym zrzucającym igły na zimę jest:

2. Głównym gatunkiem lasotwórczym w Polsce jest:


3. Gatunkiem objętym w Polsce ochroną gatunkową jest:


4. Gatunkiem grzyba trującego nie jest:


5. Żaba trawna jest:


6. Które województwo ma największą lesistość?


7. Gatunkiem obcym we florze Polski jest:


8. Które ze zbiorowisk roślinnych występują nad rzekami i strumieniami?


9. Który ssak żyjący w Polsce jest największy?


10. Co to jest gżegżółka?