4.jpg

Informacje...

REGULAMIN REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Regulamin Rekrutacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu w roku szkolnym 2019/2020 dla absolwentów szkół podstawowych [plik docx]

Technikum

Lp.

Zawód

1

Technik leśnik

2

Technik informatyk

3

Technik żywienia i usług gastronomicznych

4

Technik organizacji turystyki

5

Technik ekonomista

6

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

7

Technik budownictwa

 

Branżowa Szkoła I stopnia

Lp.

Zawód

1

Wielozawodowa