2.jpg

Informacje...

ZARZĄDZENIE NR 11/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych oraz do publicznych szkół dla dorosłych i publicznych szkół policealnych
link
https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/01/zalacznik-nr-1-do-zarz-11_19-mko-sp_2.pdf

ZARZĄDZENIE NR 10/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/01/zalacznik-nr-1-do-zarz.-10_19-mko-gim_2.pdf

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

Regulamin Rekrutacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu w roku szkolnym 2019/2020 dla absolwentów gimnazjów [plik docx]

 

REGULAMIN REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Regulamin Rekrutacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu w roku szkolnym 2019/2020 dla absolwentów szkół podstawowych [plik docx]

 
 
 

Dla absolwentów gimnazjów

Technikum

Lp.

Zawód  

1

Technik leśnik

2

Technik informatyk

3

Technik żywienia i usług gastronomicznych

4

Technik organizacji turystyki

5

Technik mechanik

6

Technik ogrodnik

7

Technik ekonomista

 

Branżowa Szkoła I stopnia

Lp.

Zawód  

1

Wielozawodowa

 

 

Dla absolwentów szkół podstawowych

Technikum

Lp.

Zawód

1

Technik leśnik

2

Technik informatyk

3

Technik żywienia i usług gastronomicznych

4

Technik organizacji turystyki

5

Technik ekonomista

6

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

7

Technik budownictwa

 

Branżowa Szkoła I stopnia

Lp.

Zawód

1

Wielozawodowa