slide-1.jpg

Kiedy zgłosić się po pomoc

   Dyżury pedagogów
w roku szkolnym 2017/2018


Elżbieta Wójcik

Poniedziałek 8.00 -12.30 ul. Daszyńskiego
Wtorek 8.30 - 16.00 ul. Daszyńskiego
Środa  15.00 - 18.00 ul. Daszyńskiego
Czwartek 10.00 - 14.00 ul. Daszyńskiego
Piątek 8.00 - 12.30 ul. Daszyńskiego

 
Agnieszka Leska

Poniedziałek 12.00 -15.30 ul. Daszyńskiego
Wtorek 14.00 - 17.15 ul. Daszyńskiego
     
     
     

Pedagog proponuje


Rok szkolny w pełni, wkrótce pierwsze podsumowania okresu zimowego, sprawdziany, poprawa ocen oraz egzaminy zawodowe. Warto wypróbować prostą metodę, która pomaga w koncentracji, pamięci, redukuje stresy i napięcia, poprawia komunikację. Metoda ta umożliwia pokonywanie trudności poprzez aktywizację połączeń nerwowych i zintegrowanie mózgu z ciałem. Według twórcy metody, pedagoga - dr Paula Dennisona, systematyczne stosowanie ćwiczeń – choć kilka minut dziennie – może przynieść zaskakujące rezultaty.

Zapraszam do zapoznania się z tą ciekawą propozycją.

                                                                                      Elżbieta Wójcik

Zobacz prezentację - Metoda Dennisona

Harmonogram działań skierowanych do uczniów ZSZ im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu
w roku szkolnym 2017/2018

 

Lp.

Rodzaj podejmowanych działań

Odbiorcy

Osoby prowadzące

Termin realizacji

1

Odpowiedzialność prawna nastolatków. Przeciwdziałanie zachowaniom demoralizującym

Uczniowie klas pierwszych

Dzielnicowy z komisariatu policji w Starym Sączu

Październik – listopad 2017

2

Obowiązek nauki – profilaktyka wagarowania

Uczniowie klas pierwszych

Kurator zawodowy – pani Monika Mrzygłód, pedagodzy, wychowawcy klas pierwszych

Wrzesień, październik 2017

3

Profilaktyka zjawiska cyberprzemocy, jej formy i prawne konsekwencje.

Uczniowie klas drugich

Kurator zawodowy – pani Monika Mrzygłód, pedagodzy, wychowawcy klas pierwszych

Wrzesień, październik 2017

4

Lekcje wychowawcze w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu. Profilaktyka zachowań przestępczych. Zapoznanie się z przepisami prawa karnego.

Uczniowie czterech wybranych klas.

Wychowawca Zakładu Karnego, pedagodzy, wychowawcy klas uczestniczący w zajęciach.

Październik, listopad

5.

Stres w sytuacji przedegzaminacyjnej. Profilaktyka pojawiania się negatywnych emocji, budowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Uczniowie klas czwartych.

Psycholog Joanna Cięciwa z PPP w Starym Sączu, pedagodzy szkolni.

Grudzień 2017, styczeń 2018.

6.

Zajęcia integracyjne stacjonarne . Przeciwdziałanie występowaniu negatywnych zachowań w relacjach rówieśniczych. Tworzenie prawidłowego klimatu grupy klasowej.

Uczniowie klas pierwszych

Pedagodzy, wychowawcy klas

Wrzesień 2017

7

Zajęcia Integracyjne wyjazdowe: Dom Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej

Uczniowie klas pierwszych

Pedagodzy szkolni, wychowawcy

Listopad 2017

8

Skuteczne metody uczenia się

Uczniowie klas pierwszych

Psycholog Joanna Cięciwa z PPP w Starym Sączu, pedagodzy szkolni

II okres roku szkolnego 2017/2018

9

Metody poszukiwania pracy – przeciwdziałanie bezrobociu.

Uczniowie klas kończących naukę – czwartych technikum, trzecich zasadniczej szkoły zawodowej.

Doradcy zawodowi, pracownicy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Nowym Sączu, pedagodzy szkolni, Hufiec Pracy w Starym Saczu.

I okres

10

Realizacja programu profilaktycznego „ARS jak dbać o miłość”. Szkodliwy wpływ alkoholu na organizm kobiety w okresie prokreacyjnym

Uczniowie wybranych klas trzecich.

Pedagodzy szkolni, pielęgniarka szkolna, nauczyciel biologii.

I okres

11

„ Z nami bezpieczniej” Karpacki Oddział Wspierania Straży Granicznej” – profilaktyka stosowania substancji psychoaktywnych.

Uczniowie wybranych klas.

Karpacki Oddział Wspierania Straży Granicznej, pedagodzy szkolni, wychowawcy klas.

II okres

12

Szkodliwy wpływ nikotyny na organizm człowieka.

Uczniowie klas I

Pielęgniarka szkolna

I okres

13

Zagrożenia wynikające z wpływu alkoholu na organizm człowieka

Uczniowie klas I

Pielęgniarka szkolna

II okres

14

Zajęcia dla młodzieży dotyczące profilaktyki stosowania substancji odurzających

Uczniowie klas I

IMAGO – psychologowie Tomasz Kulig, Bartłomiej Waskan, pedagodzy szkolni, wychowawcy klas

II okres

15

Poradnictwo młodzieżowe, placówki wsparcia dla uczniów – zakres i formy pomocy.

Uczniowie klas I

Pedagodzy szkolni

Wrzesień 2017

16

Lekcje wychowawcze dotyczące prawidłowych postaw w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, zasad i wartości ważnych w życiu człowieka.

Cała społeczność szkolna

Wychowawcy klas

Na bieżąco

17.

Profilaktyka uzależnień w formie gazetek ściennych

Cała społeczność szkolna

Wychowawcy klas

Na bieżąco

18

Ankieta zachowań ryzykownych uczniów ZSP w zakresie palenia papierosów, spożywania alkoholu, stosowania narkotyków, zjawiska agresji i przemocy oraz cyberprzemocy, wagarowania.

Cała społeczność szkolna

Wychowawcy klas, pedagodzy szkolni

Styczeń 2018

 


Szanowny Rodzicu,  zgłoś się do pedagoga szkolnego gdy...


• Twoje dziecko ma problemy w nauce, odnosi szkolne niepowodzenia, nie radzi sobie z problemami szkolnymi lub rodzinnymi.
• Niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka.
• Chcesz porozmawiać o swoim dziecku i Twoich z nim relacjach.
• Masz pytania dotyczące funkcjonowania Twojego dziecka w szkole i jego relacji z rówieśnikami.
• Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania Twojego dziecka, pomocy w doborze działań o charakterze wychowawczym i opiekuńczym.
• Nie wiesz, do jakiego specjalisty zwrócić się ze swoim problemem wychowawczym.
• Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
• Niepokoi Cię fakt, że Twoje dziecko może mieć kontakt z substancjami uzależniającymi.
• Wyjeżdżasz na dłużej zagranicę i nie wiesz, jakich procedur dopełnić.

 


Tutaj możesz szukać pomocy !

Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Starym Sączu
Stary Sącz, ul. Partyzantów 15
Tel. : 18 446 13 60

Sadecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 10A
Tel. 018 449 04 90

Poradnia Profilaktyki i terapii  Uzależnień MONAR
 Nowy Sącz, ul. Narutowicza 6
018 443 74 44

Poradnia Zdrowia Psychicznego
Nowy Sącz, Al. Wolności 49
018 442 56 21 – Poradnia Dzieci i Młodzieży
018 4425626 – Poradnia dla Dorosłych

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 3
Tel. 018 441 35 87

Nowosądecki Młodzieży telefon Zaufania
PN. - PT. 14.00 – 18.00
Tel. 9288
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Stary Sącz, ul. Bandurskiego 14B Tel. 018 446 14 35