slide-5.jpg

Patron

ks. prof. Józef Tischner (1931-2000)...

more

Rekrutacja 2018/2019

Informacje...

more

Kierunki kształcenia

Oferta edukacyjna
2018/2019

more

Egzaminy

Podstawowe informacje...

more


W dniu 7 maja 2014r. w kinie Sokół w Starym Sączu uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. księdza prof. Józefa Tischnera uczestniczyli w debacie "Głos ma młodzież" z udziałem burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka oraz zaproszonych mediów. Debata, organizowana przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach z inicjatywy burmistrza Starego Sącza, dotyczyła tematów, na które wcześniej uczniowie przygotowywali konkursowe prace:

more

Już 15. 05. odbędzie się dzień otwarty Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu.
Gimnazjaliści i ich rodzice będą mogli szczegółowo zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły,porozmawiać z nauczycielami, uczniami, a także absolwentami szkoły.

uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.

26 kwietnia 2014 roku na Zamku Królewskim w Niepołomicach odbył się VI Małopolski Konkursu Sygnalistyki Myśliwskiej "O Róg Zbramira”. Tegoroczny konkurs odbywał się przy rekordowej liczbie uczestników. W konkursie zagrało 191 sygnalistów z całej Polski. Wśród nich 6 uczniów z naszej szkoły. Najwyższą lokatę zdobył Adam Pawlik z klasy I TL, który w klasyfikacji regionalnej w klasie "B” zajął drugie miejsce. Gratulujemy!  

more

Aktualnie w naszej szkolnej Galerii Fotograficznej „Pierwsze Piętro” możemy oglądać prace, które są plonem Szkolnego Konkursu Fotograficznego: „Miejsca związane z ks. prof. Józefem Tischnerem”.
Autorami najlepszych prac, które zakwalifikowano na wystawę są:
Krystian Chrobak  IIITB - I m. - za ujęcia detali,
Krystian Plata         I TL -  I m. - za światło w starosądeckim krajobrazie,

more

W dniu 29.04.2014 r. odbył się  krajowy etap Międzynarodowego Konkursu YPEF – Młodzież w lasach Europy. W konkursie wzięło udział 238 szkół z całej Polski, w tym 5 trzyosobowych zespołów z naszej szkoły.

more

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą  korzystać zdający w etapie praktycznym egzaminu zawodowego w danym zawodzie w czerwcu 2014 r.

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/wykaz_%20pomoce_tech_CKE_czerw_%202014.pdf

 

Stowarzyszenie Drogami Tischnera oraz ZSPiG w Łopusznej byli organizatorami konkursu plastycznego: "Kto kocha dzieci, nie pali śmieci". Autorkami prac, które reprezentowały naszą szkołę w tym konkursie są: Maria Kulig - IV Ta oraz Monika Chochorowska - I TŻG. Protokół z wynikami zmagań plastycznych możemy znaleźć na stronie http://www.tischner.info.pl/info/
Robert Poręba

Pełnych spokoju i radości
Świąt Wielkanocnych,
wypoczynku w rodzinnym gronie
oraz optymizmu i energii na przyszłość

życzy Dyrekcja Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu