slide-1.jpg

Patron

ks. prof. Józef Tischner (1931-2000)...

more

Rekrutacja 2017/2018

Informacje...

more

Kierunki kształcenia

Oferta edukacyjna
2017/2018

more

Egzaminy

Podstawowe informacje...

more

W ostatnim dniu pobytu w naszej szkole uczniów klas czwartych odbyła się uroczysta Gala Rozdania Nagród „Tischnery 2017”, przygotowana przez klasy trzecie. Była to okazja do podsumowania ich pozytywnej aktywności w ciągu czterech lat nauki. Postanowiliśmy wyróżnić nie tylko najlepszych uczniów, ale również osoby, które w inny sposób wykazały się zaangażowaniem, postawą godną naśladowania, czy też zaprezentowały swoje talenty.

more

 

24 kwietnia  młodzież naszej szkoły oddała hołd pomordowanym w Katyniu i Charkowie  absolwentom przedwojennego Męskiego Seminarium Nauczycielskiego. Od 1903 roku mieściło się ono w murach obecnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. W apelu pamięci przywołane zostały stopnie, imiona i nazwiska dwudziestu trzech oficerów Wojska Polskiego pomordowanych na „nieludzkiej ziemi”. Pod pamiątkową tablicą znajdującą się na budynku szkoły uroczyście złożono kwiaty i zapalono symboliczny znicz. Po wysłuchaniu wykonanego na trąbce utworu „Śpij żołnierzu” zebrani przeszli do ogrodu szkolnego, aby obejrzeć „Dęby Pamięci” posadzone w 70. rocznicę dokonania mordu na polskich oficerach w ZSRR.    

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”

  Zobacz>>>

26 kwietnia w Galerii pod piątką miało miejsce wręczenie nagród w części plastyczno-językowej VIII Powiatowego Konkursu o Krajach Anglojęzycznych dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz VIII Szkolnego Konkursu o Krajach Anglojęzycznych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, którego organizatorem są nauczyciele języka angielskiego w naszej szkole.  Wernisaż pokonkursowy (wystawę  można oglądać do 7 maja) odbył się dzięki przychylności Eweliny Wiśniewskiej, kierownika Galerii pod piątką. W wydarzeniu wzięli udział: Maria Sosin - dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu oraz Urszula Sadowska z ramienia kadry kierowniczej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

more

Słoneczny wtorek – 25 kwietnia – był  Dniem Otwartym  w naszej szkole. Gościliśmy ponad 250 uczniów z okolicznych gimnazjów. Najliczniej odwiedzili nas gimnazjaliści z Gołkowic, Barcic, Starego Sącza, Zagorzyna i Jazowska. Nauczyciele przedmiotów zawodowych wraz z uczniami przygotowali stanowiska prezentujące poszczególne zawody: technik leśnik, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej, technik mechanik, technik ekonomista, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz nowość w naszej szkole technik ogrodnik. Prezentowały się także stanowiska szkoły branżowej 1-go stopnia w zakresie klasy wielozawodowej, murarz-tynkarz, stolarz oraz w nowym zawodzie – ogrodnik.

Uczniowie gimnazjów z ciekawością dopytywali się o kierunki kształcenia, zajęcia dodatkowe, wyposażenie pracowni i inne aspekty związane z życiem szkoły.

W ramach promocji kierunku technik ogrodnik gimnazjaliści wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem firmy działającej na terenie całego kraju - „Park-M”. Mieli możliwość oglądania roślin ozdobnych, drzew i krzewów na terenie „Park M”, a podczas pobytu w Brzeznej – w siedzibie firmy – zapoznawali się z działalnością tego lidera rynku architektury krajobrazu i zagospodarowania terenów zieleni oraz z możliwościami rozwijania swoich zainteresowań. 

 Zobacz>>>

Uczniowie klasy I Technikum Leśnego uczestniczyli w zajęciach w Muzeum Regionalnym im. Seweryna Udzieli  „Dom na Dołkach”. Pani przewodnik Magdalena Fryżlewicz w bardzo interesujący sposób przedstawiła historię miasta zaklętą w eksponatach po starosądeckich cechach rzemieślniczych i pamiątkach po ludziach tego regionu. Przyszli leśnicy oglądali przedmioty z wizyty papieża Jana Pawła II w 1999 roku w Starym Sączu. Zwiedzili także część muzeum poświęconą osobie naszego patrona szkoły – zgromadzone muzealia związane z życiem i działalnością ks. prof. Józefa Tischnera przybliżyły sylwetkę wielkiego filozofa, niezwykłego kaznodziei i człowieka. Słuchali również oryginalnych kazań księdza profesora nagranych  w Klasztorze Klarysek w Starym Sączu. Bardzo dziękujemy pracownikom muzeum za ciekawe zajęcia.

 Zobacz>>>

W XXXII edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w etapie szkolnym wzięło udział 74 uczniów z różnych klas Technikum Leśnego. Najlepiej poradzili sobie z zadaniami konkursowymi:  Szymon Chrobak z kl. IV TL, Albert Myjak-Zasadni z kl. III oraz Franciszek Zając z kl. II. Uczniowie zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego, który odbył się 22 kwietnia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. W olimpiadzie etapu okręgowego wzięło udział ponad 100 uczniów z całej Małopolski. Uczniowie pisali trudny test, w którym najlepiej wypadł Albert Myjak-Zasadni i zakwalifikował się do części ustnej. Olimpiadę ukończył na X miejscu i otrzymał tytuł Finalisty Etapu Okręgowego OWE. Serdecznie gratulujemy!

 Zobacz>>>

Utalentowani uczniowie Technikum Leśnego: Dorota Król, Jakub Burdacki i Adam Pawlik brali udział w konkursie Młodych Instrumentalistów, który odbył się w Centrum Kultury im. Ady Sari w Starym Sączu. Honorowy patronat nad konkursem objął starosta nowosądecki pan Marek Pławiak.

Nasza trójka dała się zauważyć jurorom, Dorota i Adam otrzymali wyróżnienie, natomiast Jakub Burdacki zajął   III miejsce w swojej kategorii wiekowej, grając na saksofonie altowym. Serdecznie gratulujemy.

 Zobacz>>>

W dniu 25 kwietnia 2017 r. zapraszamy wszystkich gimnazjalistów wraz z nauczycielami, opiekunami na  DZIEŃ  OTWARTY  SZKOŁY.  Zaprezentujemy  ofertę edukacyjną, warunki nauki, możliwości rozwijania swoich pasji i spędzania wolnego czasu. 

W nowym roku szkolnym uczniowie mogą zdobywać zawody:  technik leśnik, technik ekonomista, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej, technik ogrodnik, technik mechanik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz stolarz, murarz-tynkarz, ogrodnik i w klasie wielozawodowej w szkole branżowej I stopnia.

Zapraszamy serdeczne w gościnne progi naszej szkoły!

A wcześniej na  starosadeckie.info

W dniu 31 marca 2017r.  w hali sportowej MOSIR  w Żorach rozegrany został Turniej Szkół Tischnerowskich w Piłce Siatkowej dziewcząt i chłopców.  W  rozgrywkach sportowych wzięły udział  szkoły tischnerowskie ze Starego Sącza, Żor, Wadowic oraz Wodzisławia Śląskiego. Tegoroczny turniej stał na wysokim poziomie, zawodnicy byli bardzo dobrze przygotowani i walczyli do samego końca.

more

Uroczystość wręczenia nagród w VIII Powiatowym Konkursie o Krajach Anglojęzycznych dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz VIII Szkolnym Konkursie o Krajach Anglojęzycznych dla naszych uczniów odbyła się w starosądeckim kinie Sokół. Organizatorami przedsięwzięcia, które promuje wiedzę o kulturze krajów anglojęzycznych, są nauczyciele języków obcych w ZSP.

more