1.jpg
01
Gru
Stawiamy na bezpieczeństwo
Posted by Super User

27 lutego w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej w Nowym Sączu odbyło się wręczenie Certyfikatów Liderom Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Komendant Miejski Policji insp. mgr Jarosław Tokarczyk wraz z policyjnym koordynatorem projektu asp. szt. Barbarą Leśniak przekazał Certyfikat na ręce przedstawicieli naszej szkoły – dyrektora mgr inż. Grzegorza Skalskiego, szkolnego koordynatora projektu  - mgr Elżbiety Wójcik oraz uczniów – przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego – Przemysława Bielaka, Magdaleny Konopki oraz Sylwii Kuchty.

Przyznanie tytułu Lidera Szkoły Promującej Bezpieczeństwo jest zwieńczeniem blisko 10 – letniej pracy społeczności szkolnej oraz jej partnerów. Celem działań w ramach projektu ZPB jest promocja i kształtowanie bezpieczeństwa, a równocześnie zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli na terenie szkoły i w jej okolicach poprzez:

- podniesienie poziomu wiedzy uczniów, nauczycieli dotyczącej bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza jej obrębem,

- zdobycie umiejętności radzenia sobie z agresją i przemocą,

- zapoznanie uczniów z prawem dotyczącym nieletnich, zasadami odpowiedzialności w tym zakresie,

- ograniczenie / wyeliminowanie aktów agresji i przemocy wśród uczniów,

- systematyczną i skuteczną profilaktykę zjawisk patologicznych wśród młodzieży.

Wszystkim zaangażowanym w ideę projektu: nauczycielom, uczniom, rodzicom i partnerom szkoły serdecznie dziękujemy.

Galeria zdjęć >>>