slide-5.jpg
01
Gru
Konkurs Wielkanocny na pisankę świąteczną
Posted by Super User

Nierozerwalnym symbolem Świąt Wielkanocnych jest pisanka. Pisanka to ogólna, zwyczajowa nazwa jaja wielkanocnego, zdobionego różnymi technikami. Jajo od wieków było uważne za symbol początku i źródła życia, znak zmartwychwstania. Ozdobione miały w sobie tajemniczą moc. Pisanki to również chrześcijańskie dziedzictwo kulturowe, które stanowi o naszej tożsamości.

Poprzez konkurs pragniemy, aby obyczaj ten stał się narzędziem popularyzowania sztuki ludowej oraz kultywowania tradycji jako formy wyrazu artystycznego uczniów naszej szkoły.                                   

Jury miało bardzo trudny wybór, gdyż pisanki były bardzo piękne oraz pomysłowo wykonane. Komisja konkursowa postanowiła przyznać  nagrody:

1 miejsce        - Faustyna Wiatr – kl. 4 TE

II miejsce       - Wioletta Majerska, Monika Sopata, Zuzanna Sajdak – kl. 1 TŻ

III miejsce      - Anna Banach – kl. 3a

                      - Kacper Rusinak – kl. 1a

Skład jury stanowili nauczyciele niebędący wychowawcami oraz pracownicy administracji  i obsługi.

Wszystkim, którzy wykonali piękne stroiki, serdecznie gratulujemy i zachęcamy do brania udziału w kolejnych konkursach.  Laureatom w najbliższym czasie zostaną wręczone nagrody oraz dyplomy.

Organizatorzy: Urszula Dębska, Ewa Kapłon

Galeria zdjęć >>>