slide-8.jpg
01
Gru
Stypendium Starosty Nowosądeckiego dla uczniów ZSP
Posted by Super User

    Uchwałą Rady Powiatu Nowosądeckiego uczniowie ZSP otrzymali stypendia w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Wyrównania Szans Edukacyjnych. Celem programu jest wspieranie rozwoju szczególnie uzdolnionych uczniów i wyrównywanie ich szans edukacyjnych w szkołach prowadzonych przez Powiat Nowosądecki.

Stypendium można było otrzymać w formie stypendium edukacyjnego i materialnego. Jest wypłacane miesięcznie każdemu uczniowi przez 10 miesięcy.  Warunki uzyskania stypendium edukacyjnego to: uzyskana średnia ocen klasyfikacyjnych, w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium nie niższa niż 5,0 oraz ocena ze sprawowania nie niższa niż wzorowa. Ponadto stypendium udzielane było laureatom i finalistom konkursów lub olimpiad na szczeblu krajowym lub międzynarodowym. W naszej szkole jest aż 24 najlepszych uczniów, którzy otrzymali to stypendium. Oto oni:
    

    Technikum ekonomiczne:
Justyna Babik, Dorota Florek, Justyna Hejmej, Katarzyna Kurowska, Ewelina Majerska, Paulina Syjud,  Agata Wąchała,  Faustyna Wiatr – uczennice kl. IV

    Technikum leśne:
 Klaudia Bodziarczyk – kl. IV, Albert Myjak- Zasadni – kl. IV, Franciszek Zając – kl. III
    
    Technikum obsługi turystycznej:
 Justyna Citak – kl. IV,  Aleksandra  Gabryś – kl. III, Gabriela Gąsiorowska – kl. IV, Sonia Jurecka – kl. III, Anna Olejarz – kl. III

    Technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:
Łukasz Biel – kl. IV, Stanisław Job – kl. IV,  Konrad Kaczor – kl. IV

    Technikum żywienia i usług gastronomicznych:
Agnieszka Kurzeja – kl. IV, Agata Olszowska – kl. III, Angelina Słowik – kl. IV

    Zasadnicza szkoła zawodowa:
Anna Banach – kl. III a, Magdalena Dudczak – kl. III a

Oprócz najlepszych także ośmiu uczniów (obcokrajowców) naszej szkoły otrzymało stypendium materialne. Są to głównie osoby z technikum kształcącego w zawodzie informatyk oraz jedna uczennica z obsługi turystycznej.
Gratulujemy najlepszym i zachęcamy innych do osiągania sukcesów.

fot. arch. powiat nowosądecki

 Galeria zdjęć >>>