slide-4.jpg
01
Gru
Nasz kolejny sukces - Dorota Florek laureatką Ogólnopolskiego Finału XLIII Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Nasi uczniowie reprezentantami Małopolski w Ostrowcu Świętokrzyskim
Posted by Super User

Dorota Florek nasza uczennica z kl. III TE już ma indeks na wyższą uczelnię: uniwersytet, politechnikę i akademię – sama dokona wyboru. Tę szansę dało jej zajęcie czwartego miejsca i uzyskaniu tytułu Laureata Ogólnopolskiego Finału XLIII Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Wysokie miejsce wywalczyła podczas trzydniowych zmagań w Ostrowcu Świętokrzyskim. Okręg „Małopolska” reprezentowała trzyosobowa drużyna ze starosądeckiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Faustyna Wiatr i Stanisław Job uzyskali tytuł Finalisty, natomiast Dorota Florek zdobyła to, co najcenniejsze - tytuł Laureata.

Uczestnicy Olimpiady w pierwszym  dniu - w części testowej wykazywali się znajomością wiedzy z zakresu prawa własności przemysłowej i historii wynalazków. W drugim dniu rywalizacji rozwiązywali 4 zadania praktyczne, polegające na sporządzeniu opisu projektu wynalazczego i wykazaniu się praktycznymi umiejętnościami stosowania przepisów prawa własności przemysłowej. W trzecim dniu na scenie teatralnej dziesięciu laureatów w potyczce ustnej rozdzielało poszczególne miejsca między sobą.

Sam wyjazd to nie tylko wielkie olimpijskie emocje, ale również wspaniała okazja do poznania ciekawego zakątku naszego kraju. Organizatorzy Olimpiady umożliwili uczniom zwiedzanie Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie, podziemnych tras Krzemionek Opatowskich, a także szlaku JuraPark  oraz zoo safari w Bałtowie.

R. Poręba

Galeria zdjęć >>>