slide-2.jpg

Sprawdź swoją wiedzę z mechaniki... 

ZSP Stary Sącz


Podaj swojego maila

1. Normę dotyczącą formatu A stosuje się w większości krajów na świecie z wyjątkiem:

2. Zakończenie linii wymiarowych oznacza się:


3. Suwmiarka to przyrząd do mierzenia:


4. Jaki jest symbol chemiczny żelaza?


5. Stal jest to stop


6. Co oznacza symbol na ołówku?


7. 1 cal to:


8. Jednostką ciśnienia jest:


9. Klucze przedstawione na rysunku to:


10. Który materiał jest najtwardszy?