2.jpg

Sprawdź swoją wiedzę z gastronomii... 

ZSP Stary Sącz


Podaj swojego maila

1. Najczęściej spotykane na świecie złe nawyki żywieniowe to:

2. Najczęściej spotykane w Polsce złe nawyki żywieniowe to:


3. Ogólne objawy niedoborów pokarmowych to:


4. Sprautarianizm i frutarianizm to „odłamy”:


5. Światowa Organizacja Zdrowia to:


6. Dieta buddystów zabrania spożywania:


7. Słowo „ witamina” dokładnie oznacza:


8. Wynalazcą pierwszej czynnej biologicznie mieszaniny ( witaminy ) był:


9. Receptura gastronomiczna jest potocznie nazywana:


10. BMI to wskaźnik: