slide-5.jpg

Sprawdź swoją wiedzę z ekonomii... 

ZSP Stary Sącz


Podaj swojego maila

1. Kto jest głównym partnerem handlowym Polski?

2. Od jakiego wieku dziecko może założyć samodzielne konto bankowe?


3. Bitcoin to:


4. Kowalski otrzymał 10-procentową podwyżkę wynagrodzenia. Po roku wynagrodzenie Kowalskiego obniżyło się o 10%. W tej sytuacji zarabia on:


5. Kiedy wyemitowano pierwsze banknoty w Polsce?


6. Na banknocie 100-złotowym widnieje wizerunek:


7. Wiśniewski wziął w banku kredyt, dzięki któremu zwiększył sprzedaż i zysk swojej firmy. Oznacza to, że dla zwiększenia zysku posłużył się:


8. Trzy podstawowe funkcje reklamy to:


9. Numer Identyfikacji Podatkowej nadaje:


10. Przedsiębiorczość potocznie kojarzy się z: