slide-7.jpg

Sprawdź swoją wiedzę z budownictwa...

  ZSP Stary Sącz


Podaj swojego maila

1. Szczeliny powietrzne w ścianach murowanych stosuje się w celu zwiększenia:

2. Jaki rodzaj cegieł posiada znaczną odporność na działanie czynników atmosferycznych:


3. Zaprawa cementowa ze względu na swoje właściwości powinna być stosowana do wykonywania:


4. Dwuteowe stalowe belki stropowe przed otynkowaniem należy:


5. O odwarstwieniu tynku od podłoża świadczy:


6. Ścianę nośną kondygnacji piwnicznej należy wymurować z :


7. Wykonawca rozlicza koszty z inwestorem na podstawie:


8. Ile wynosi objętość nasypu drogowego o długości 500m, wysokości 2m, szerokości górnej krawędzi 6 m i dolnej 10m:


9. Niwelator służy do pomiarów :


10. Tablice informacyjną budowy zawiesza się :