slide-1.jpg

Sprawdź swoją wiedzę z informatyki...

  ZSP Stary Sącz


Podaj swojego maila

1.Informatyka to:

2.Aby skopiować tekst trzeba:


3.System Operacyjnym nie jest:


4.Rozszerzenia obrazkowe to:


5. 1 KB to:


6.Co to jest IP?:


7.Program Paint służy do:


8.Najmniejszą jednostką informacji odpowiadającą pojemności jednej komórki pamięci komputera:


9. Piksel to:


10. Urządzenie zewnętrzne, które pozwala przesyłać informacje między komputerami za pośrednictwem linii telefonicznych to: