slide-3.jpg

O szkole

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu, jako jednostka powiatowa istnieje od 2011 roku. W skład placówki wchodzą trzy szkoły: ZSZ nr1, ZSZ nr2, ZSDM.
Dzięki połączeniu tradycji, profesjonalizmu i doświadczeniu możemy zaoferować naszym uczniom naukę na najwyższym poziomie, co niewątpliwie przekłada się na wysoką zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych.
Oferujemy znakomicie wyposażone sale dydaktyczne oraz pracownie dla wszystkich kierunków kształcenia.

Szkoła posiada:

 • profesjonalnie wyposażone pracownie komputerowe
 • nowoczesne środki dydaktyczne znajdujące się w każdej sali lekcyjnej (rzutniki multimedialne z dostępem do Internetu, tablica multimedialna, sprzęt audiowizualny-telewizory, magnetowidy, sprzęt radiowy, komputery)
 • zmodernizowane pracownie do nauki przedmiotów zawodowych (żywienia, konsumencka, kosztorysowania, normowania i projektowania, materiałów budowlanych, warsztaty)
 • 2 biblioteki, gdzie oprócz szerokiego zbioru woluminów można skorzystać z darmowego dostępu do Internetu na każdej przerwie.
 • lekcje wychowania fizycznego odbywają się na salach gimnastycznych, siłowni, a w zależności od warunków atmosferycznych na nowoczesnych boiskach sportowych ze sztuczną nawierzchnią z boiskiem do gry w piłkę nożną, ręczną, siatkową lub kosza. Dodatkowo organizowane są wyjazdy na basen, narty, łyżwy, ściankę wspinaczkową.
 • dla wszystkich klas wyprawy turystyczno – krajoznawcze (jedno, dwu i kilkudniowe)
 • liczne konkursy i olimpiady przedmiotowe, artystyczne, gastronomiczne i sportowe, a także udział w imprezach kulturalnych i okolicznościowych
 • wymiany międzynarodowe młodzieży ze szkołą średnią Radnóti Miklós Gimnázium w Dunakeszi na Węgrzech
 • internat dla chłopców i dziewcząt
 • dodatkowe bezpłatne zajęcia przygotowujące do matury i egzaminów zawodowych,
  dodatkowe bezpłatne zajęcia i wyjazdy w ramach programów unijnych
 • sklepik – bufet

W trakcie trwania całego cyklu kształcenia, zarówno w technikach, jak i klasach zawodowych, młodzież odbywa praktyki w znakomicie wyposażonych pracowniach i warsztatach znajdujących się w budynkach szkoły oraz w największych sądeckich zakładach pracy, a także w nadmorskich kurortach wypoczynkowych.

Szkoła uczestniczy w licznych projektach unijnych, które przynoszą wymierne korzyści zarówno dla szkoły, jak i dla uczniów. Dzięki uzyskanym funduszom młodzież ma szansę na poszerzenie swojej wiedzy z przedmiotów maturalnych i zawodowych. Uczestnicząc w wielu dostępnych kursach beneficjent zdobywa, cenne na dzisiejszym rynku pracy, certyfikaty, a także całkowicie za darmo prawo jazdy kategorii B.

Aktualna baza szkoły, stan wyposażenia klas i pracowni w pomoce dydaktyczne, długofalowe plany rozwoju komputeryzacji, a także stosowane metody dydaktyczne sprzyjają postępowi wiedzy i radykalnemu zwiększaniu efektywności nauczania.

Natomiast szeroki wachlarz oferowanych i realizowanych nowoczesnych programów we wszystkich profilach kształcenia, jest gwarancją dobrego przygotowania absolwentów naszej szkoły do studiów i potrzeb rynku pracy.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych współpracuje ze szkołami i instytucjami z innych krajów, m. in.:

 • Technikum Leśne zawarło porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. Uczniowie, przede wszystkim Technikum Leśnego wyjeżdżają na ok. 2 tygodniowe praktyki do Kloster Schõntal i Itzelbergu.

Szkoła posiada Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie
Szkoła bierze udział w projekcie Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu szkoła otrzymała sprzęt technodydaktyczny (pracownia komputerowa i specjalistyczne oprogramowanie) umożliwiający naukę w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości.