slide-3.jpg

SKG "Rysy"

Za datę powstania klubu uznaje się 27.02.2002 r., kiedy to odbyło się pierwsze zebranie założycielskie. A oto fragment Kroniki prowadzonej przez członków klubu: Idea założenia klubu zrodziła się 17 lutego 2002 roku. Pomysłodawcą był Jan Krzeptowski (Sabała) - uczeń klasy III TL. Po konsultacji z "internackim środowiskiem górskim", które zainteresowało się tym pomysłem (choć niektórzy nie wierzyli w powodzenie takiej akcji), przystąpił on do rozmów z dyrekcją szkoły oraz promowania pomysłu wśród młodzieży szkolnej. Opiekunem grupy zgodził się być p.prof. Paweł Jochymek. Współpracę zaoferowali również: p.dyr. Teresa Trąd, p.prof. Bogdan Zajdel i p. prof. Adam Biel. Następnie rozpoczęto prace nad nazwą i statusem naszej organizacji. 20.02.2002 r., spośród wielu pomysłów wybrano nazwę Szkolny Klub Górski "RYSY" i zdecydowano, że będzie to samodzielna jednostka. W tym samym dniu rozpoczęto zbieranie podpisów osób deklarujących chęć wzięcia udziału w działalności klubu.

21.02.2002 r. Jan Krzeptowski Sabała i Maciej Janiszewski rozwiesili pierwsze plakaty informujące o powstaniu klubu. Jeszcze w tym samym tygodniu zebrano ponad 50 podpisów na liście. Zainteresowanie przerosło najśmielsze oczekiwania. 27.02.2002 r. o godzinie 18:30 w sali nr 2 w internacie odbyło się pierwsze walne spotkanie klubu. Zjawiło się na nim 20 osób.

Głównym celem działalności SKG jest popularyzacja turystyki górskiej, zachęcanie do poznawania piękna polskich gór. Ale działalność klubu nie ogranicza się tylko do organizacji pieszych wędrówek. Pierwszą wycieczką był wyjazd do Krakowa do kina Imax na film "Everest" i udział w konkursie zorganizowanym przez kino. W planach mamy organizację spotkań, odczytów, prelekcji z ludźmi "związanymi z górami": przewodnikami, goprowcami, alpinistami, członkami klubów wspinaczkowych i taternictwa jaskiniowego. Uczniowie przygotowują, krótkie referaty dotyczące położenia, granic i topografii poszczególnych grup górskich. Obecnie realizujemy akcję zdobycia korony polskich gór. Zdobywamy najwyższe szczyty w poszczególnych pasmach i grupach górskich. Zorganizowane zostały wycieczki i zostały zdobyte: Lackowa, Babia Góra, Radziejowa, Wysoką, Mogielica, Turbacz. Aż trzykrotnie z przyczyn pogodowych, musieliśmy odwołać przygotowane wycieczki w Tatry na Rysy i Starorobociański Wierch. Mamy zamiar rozpocząć realizację drugiej akcji pt. "Poznajemy Sądecczyznę", gdzie dokładniej poznamy najbliższą nam okolicę. W planie są referaty na temat historii Sądecczyzny, kultury, etnografii. Planuję wyjazd do skansenu w Falkowej i Sanoku oraz Muzeum Ikon w Sanoku.

Prowadzona jest kronika SKG, statystyki (w wycieczkach brały udział 62 osoby), mamy dwie gabloty (jedna w szkole, druga w internacie), klub posiada swoje logo i oglądaną stronę internetową.

W przyszłości chciałbym rozszerzyć działalność klubu. Na wiosnę planujemy powołanie sekcji rowerowej. A w marzeniach jest jeszcze zorganizowanie pieszego obozu wędrownego pod namiotami, spływu pontonowego a w zimie wyprawy górskiej na nartach śladowych. Aby to zrealizować musimy jeszcze "wzmocnić się" organizacyjnie i zdobyć dużo, dużo pieniędzy.