slide-1.jpg

Samorząd Uczniowski

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. J. Tischnera w Starym Sączu prężnie działa Samorząd Uczniowski.

Od roku szkolnego 2015/2016 Przewodniczącą Szkoły jest Kaja Górka (klasa III TOT),

a zastępcami: Anna Olejarz (klasa III TOT), Maciej Chlebek (klasa III TŻ).

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest mgr Dominika Janczura - Leszko.

Cała społeczność uczniowska zawsze może liczyć na swoich przedstawicieli oraz proponować własne pomysły działań.

 

"Bez uczniów - nie byłoby nauczycieli,

a bez nauczycieli - nie byłoby szkoły".