slide-5.jpg

Pedagog

Cytaty dedykowane wszystkim, którzy ciężko pracują przygotowując się  do egzaminów zawodowych, poprawy ocen, czy też po prostu starają się rzetelnie wykonywać swoje obowiązki szkolne.
 
"Najtrudniejsze jest zdecydowanie się na działanie. Reszta to już tylko kwestia wytrwałości" (Amelia Earhart)
 
 
"Nie ma takiej rzeczy, której nie można osiągnąć pracą. Nic nie leży poza jej zasięgiem. Jest w stanie uczynić z człowieka anioła"
(Mark Twain)
 
Praca uszlachetnia. To nie slogan. To prawda. Bo czujesz, że możesz, że umiesz, że jesteś czegoś wart, że warto było się uczyć, że życie jest piękne, bo jak zarobiłem teraz, to mogę i potem, że jak się postaram, to wszystko będzie dobrze. (Iwona Banach, Chwast)
"Nie sama praca praca, ale jej cel sprawia, że jest to coś wyjątkowego. (Wiliam Paul Young - Chata)


Uwaga konkurs !!!!

Zapraszamy uczniów klas I i II do wzięcia udziału w szkolnym konkursie dotyczącym zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, psychotropowych, jak również zagrożeń w „sieci”.

Konkurs   -  klasy I

Prezentacja multimedialna, przestrzegająca przed stosowaniem używek – narkotyki, dopalacze, substancje psychotropowe

Forma :prezentacja multimedialna – treść + grafika

Do 10 slajdów.

Ocenie podlega: wartość merytoryczna, jako treść, strona graficzna, jako estetyka oraz inwencja twórcza, pomysł, własne spojrzenie na problem

Termin : do 30.04.2018

Prace należy składać u pedagogów szkolnych lub nauczycieli informatyki

Nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienie

Przekazane materiały będą wkładem w materiał profilaktyczny szkoły.

 

Konkurs - klasy II

Prezentacja dotycząca zagrożeń związanych z niewłaściwym użytkowaniem urządzeń multimedialnych, cyberprzemoc.

Forma :  prezentacja multimedialna – treść + grafika

Do 10 slajdów.

Ocenie podlega: wartość merytoryczna, jako treść, strona graficzna, jako estetyka oraz inwencja twórcza, pomysł, własne spojrzenie na problem

Termin : do 30.04.2018

Prace należy składać u pedagogów szkolnych lub nauczycieli informatyki

Nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienie

Przekazane materiały będą wkładem w materiał profilaktyczny szkoły.

 


Dyżury pedagogów
w roku szkolnym 2017/2018


Elżbieta Wójcik

Poniedziałek 8.00 -12.30 ul. Daszyńskiego
Wtorek 8.30 - 16.00 ul. Daszyńskiego
Środa  15.00 - 18.00 ul. Daszyńskiego
Czwartek 10.00 - 14.00 ul. Daszyńskiego
Piątek 8.00 - 12.30 ul. Daszyńskiego

 
Agnieszka Leska

Poniedziałek 12.00 -15.30 ul. Daszyńskiego
Wtorek 14.00 - 17.15 ul. Daszyńskiego
     
     
     

 


Pedagog proponuje

Rok szkolny w pełni, wkrótce pierwsze podsumowania okresu zimowego, sprawdziany, poprawa ocen oraz egzaminy zawodowe. Warto wypróbować prostą metodę, która pomaga w koncentracji, pamięci, redukuje stresy i napięcia, poprawia komunikację. Metoda ta umożliwia pokonywanie trudności poprzez aktywizację połączeń nerwowych i zintegrowanie mózgu z ciałem. Według twórcy metody, pedagoga - dr Paula Dennisona, systematyczne stosowanie ćwiczeń – choć kilka minut dziennie – może przynieść zaskakujące rezultaty.

Zapraszam do zapoznania się z tą ciekawą propozycją.

                                                                                      Elżbieta Wójcik

Zobacz prezentację - Metoda Dennisona

 


Harmonogram działań skierowanych do uczniów ZSZ im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu


                                                          w roku szkolnym 2017/2018


Lp.

Rodzaj podejmowanych działań

Odbiorcy

Osoby prowadzące

Termin realizacji

1

Odpowiedzialność prawna nastolatków. Przeciwdziałanie zachowaniom demoralizującym

Uczniowie klas pierwszych

Dzielnicowy z komisariatu policji w Starym Sączu

Październik – listopad 2017

2

Obowiązek nauki – profilaktyka wagarowania

Uczniowie klas pierwszych

Kurator zawodowy – pani Monika Mrzygłód, pedagodzy, wychowawcy klas pierwszych

Wrzesień, październik 2017

3

Profilaktyka zjawiska cyberprzemocy, jej formy i prawne konsekwencje.

Uczniowie klas drugich

Kurator zawodowy – pani Monika Mrzygłód, pedagodzy, wychowawcy klas pierwszych

Wrzesień, październik 2017

4

Lekcje wychowawcze w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu. Profilaktyka zachowań przestępczych. Zapoznanie się z przepisami prawa karnego.

Uczniowie czterech wybranych klas.

Wychowawca Zakładu Karnego, pedagodzy, wychowawcy klas uczestniczący w zajęciach.

Październik, listopad

5.

Stres w sytuacji przedegzaminacyjnej. Profilaktyka pojawiania się negatywnych emocji, budowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Uczniowie klas czwartych.

Psycholog Joanna Cięciwa z PPP w Starym Sączu, pedagodzy szkolni.

Grudzień 2017, styczeń 2018.

6.

Zajęcia integracyjne stacjonarne . Przeciwdziałanie występowaniu negatywnych zachowań w relacjach rówieśniczych. Tworzenie prawidłowego klimatu grupy klasowej.

Uczniowie klas pierwszych

Pedagodzy, wychowawcy klas

Wrzesień 2017

7

Zajęcia Integracyjne wyjazdowe: Dom Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej

Uczniowie klas pierwszych

Pedagodzy szkolni, wychowawcy

Listopad 2017

8

Skuteczne metody uczenia się

Uczniowie klas pierwszych

Psycholog Joanna Cięciwa z PPP w Starym Sączu, pedagodzy szkolni

II okres roku szkolnego 2017/2018

9

Metody poszukiwania pracy – przeciwdziałanie bezrobociu.

Uczniowie klas kończących naukę – czwartych technikum, trzecich zasadniczej szkoły zawodowej.

Doradcy zawodowi, pracownicy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Nowym Sączu, pedagodzy szkolni, Hufiec Pracy w Starym Saczu.

I okres

10

Realizacja programu profilaktycznego „ARS jak dbać o miłość”. Szkodliwy wpływ alkoholu na organizm kobiety w okresie prokreacyjnym

Uczniowie wybranych klas trzecich.

Pedagodzy szkolni, pielęgniarka szkolna, nauczyciel biologii.

I okres

11

„ Z nami bezpieczniej” Karpacki Oddział Wspierania Straży Granicznej” – profilaktyka stosowania substancji psychoaktywnych.

Uczniowie wybranych klas.

Karpacki Oddział Wspierania Straży Granicznej, pedagodzy szkolni, wychowawcy klas.

II okres

12

Szkodliwy wpływ nikotyny na organizm człowieka.

Uczniowie klas I

Pielęgniarka szkolna

I okres

13

Zagrożenia wynikające z wpływu alkoholu na organizm człowieka

Uczniowie klas I

Pielęgniarka szkolna

II okres

14

Zajęcia dla młodzieży dotyczące profilaktyki stosowania substancji odurzających

Uczniowie klas I

IMAGO – psychologowie Tomasz Kulig, Bartłomiej Waskan, pedagodzy szkolni, wychowawcy klas

II okres

15

Poradnictwo młodzieżowe, placówki wsparcia dla uczniów – zakres i formy pomocy.

Uczniowie klas I

Pedagodzy szkolni

Wrzesień 2017

16

Lekcje wychowawcze dotyczące prawidłowych postaw w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, zasad i wartości ważnych w życiu człowieka.

Cała społeczność szkolna

Wychowawcy klas

Na bieżąco

17.

Profilaktyka uzależnień w formie gazetek ściennych

Cała społeczność szkolna

Wychowawcy klas

Na bieżąco

18

Ankieta zachowań ryzykownych uczniów ZSP w zakresie palenia papierosów, spożywania alkoholu, stosowania narkotyków, zjawiska agresji i przemocy oraz cyberprzemocy, wagarowania.

Cała społeczność szkolna

Wychowawcy klas, pedagodzy szkolni

Styczeń 2018


      Tutaj możesz szukać pomocy !

Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Starym Sączu
Stary Sącz, ul. Partyzantów 15
Tel. : 18 446 13 60

Sadecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 10A
Tel. 018 449 04 90

Poradnia Profilaktyki i terapii  Uzależnień MONAR
 Nowy Sącz, ul. Narutowicza 6
018 443 74 44

Poradnia Zdrowia Psychicznego
Nowy Sącz, Al. Wolności 49
018 442 56 21 – Poradnia Dzieci i Młodzieży
018 4425626 – Poradnia dla Dorosłych

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 3
Tel. 018 441 35 87

Nowosądecki Młodzieży telefon Zaufania
PN. - PT. 14.00 – 18.00
Tel. 9288
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Stary Sącz, ul. Bandurskiego 14B Tel. 018 446 14 35