slide-6.jpg

Pedagog

Cytaty dedykowane wszystkim, którzy ciężko pracują przygotowując się  do egzaminów zawodowych, poprawy ocen, czy też po prostu starają się rzetelnie wykonywać swoje obowiązki szkolne.
 
"Najtrudniejsze jest zdecydowanie się na działanie. Reszta to już tylko kwestia wytrwałości" (Amelia Earhart)
 
 
"Nie ma takiej rzeczy, której nie można osiągnąć pracą. Nic nie leży poza jej zasięgiem. Jest w stanie uczynić z człowieka anioła"
(Mark Twain)
 
Praca uszlachetnia. To nie slogan. To prawda. Bo czujesz, że możesz, że umiesz, że jesteś czegoś wart, że warto było się uczyć, że życie jest piękne, bo jak zarobiłem teraz, to mogę i potem, że jak się postaram, to wszystko będzie dobrze. (Iwona Banach, Chwast)
"Nie sama praca praca, ale jej cel sprawia, że jest to coś wyjątkowego. (Wiliam Paul Young - Chata)


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera od roku szkolnego 2015/2016 należy do sieci szkół promujących zdrowie.

Definicja szkoły promującej zdrowie.

Szkoła Promująca Zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

- systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,

- wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Skład zespołu ds. promocji zdrowia w ZSP im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu :

Koordynator:

Angelika Duda               – wicedyrektor szkoły

Członkowie:

Damian Borkowski         - nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych

Ryszard Gądek              - nauczyciel wychowania fizycznego

Dorota Kulig - Marcisz    - nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych

Teresa Marczyk             - pielęgniarka szkolna

Dominika Pasoń - Kozik - nauczyciel biologii

Joanna Tokarz              - pedagog szkolny

Elżbieta Wójcik             - pedagog szkolny

Agnieszka Leska           - pedagog szkolny

                  

Cel ogólny naszej szkoły w dziedzinie promocji zdrowia:

Tworzenie relacji społeczności szkolnej opartej na wzajemnej serdeczności i zaufaniu do siebie nawzajem, w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności w zakresie czynników zagrażających zdrowemu stylowi życia.

Cele szczegółowe

  • Dostrzeganie źródeł stresu i nabycie umiejętności rozładowywania napięcia.
  • Rozwijanie umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji interpersonalnych.
  • Poznanie źródeł wpływających korzystnie na zdrowie człowieka.
  • Uświadomienie wpływu substancji uzależniających na organizm człowieka.

Problem priorytetowy dotyczący zdrowego stylu życia wśród uczniów ZSP:

  • Wysoki poziom stresu, niska motywacja do pokonywania trudności, nieprawidłowe relacje rówieśnicze w zakresie poszanowania indywidualności każdego człowieka.
  • Niska świadomość i motywacja uczniów do wdrażania zdrowego odżywiania oraz aktywności fizycznej wpływającej na ogólną sprawność organizmu człowieka, przyczyny powstawanie chorób cywilizacyjnych.
  • Sięganie uczniów po substancje niedozwolone, uzależniające, rosnąca potrzeba akceptacji i współpracy rówieśniczej.

W   naszej szkole odbywa się szereg działań prozdrowotnych mających na celu uczenie i wdrażanie zdrowych nawyków.  Są to m.in.:

 

Działania integrujące i  wspierające

Integracja uczniów  poza terenem szkoły, ognisko. Zabawy integracyjne.

Warsztaty dotyczące skutecznych metod uczenia się.

Warsztaty dotyczące radzenia sobie ze stresem w sytuacji przedegzaminacyjnej.

Indywidualne spotkania z psychologiem PPP.

Akcja informacyjna – „Gdzie szukać pomocy”.

„Zapobiegać wypaleniu zawodowemu, czerpanie siły w pracy nauczyciela”.

 

Działania profilaktyczne

Lekcje wychowawcze w Zakładzie Karnym – wycieczka.

Program profilaktyczny: „ Z nami bezpieczniej”.

Program profilaktyczny: „Alkohol kradnie wolność” realizowany w ramach lekcji wychowawczych.

Program profilaktyczny: „Ars jak dbać o miłość” - spotkania w ramach lekcji wychowawczych.

Profilaktyka uzależnień. Warsztaty dla uczniów.

Warsztaty profilaktyki antynikotynowej.

Odpowiedzialność prawna młodzieży, lekcje wychowawcze.

Cyberprzemoc, lekcje wychowawcze.

Konkurs profilaktyczny na prezentację multimedialną dotyczącą dopalaczy oraz cyberprzemocy.

Spotkanie dla rodziców – profilaktyka zagrożeń ryzykownych.

Spotkanie dla rodziców – nowe zagrożenia – cyberprzemoc, substancje uzależniające.

 

Działania dotyczące zdrowego odżywiania

Konkurs wiedzy dotyczący zdrowego odżywiania.

Pogadanki prezentujące zasady zdrowego żywienia.

„Promocja zdrowych nawyków żywieniowych” - DNI ZDROWIA – degustacje, prezentacje zdrowych pokarmów.

Konkurs na zdrową kanapkę.

Zapoznanie uczniów z metodą apiterapii, szerokim zakresem produktów pszczelich.

 

Działania dotyczące aktywności fizycznej

 Prowadzenie  zajęć dodatkowych z dyscyplin sportowych:

- piłka nożna

- piłka siatkowa

- piłka koszykowa

- piłka ręczna

- lekkoatletyka

- tenis stołowy

Udział w zawodach szkolnych i międzyszkolnych:

- piłka: nożna, koszykowa, siatkowa,  ręczna

- biegi przełajowe

- lekkoatletyka

- tenis stołowy

- biegi na orientację

- narciarstwo alpejskie.

Rozmowy z uczniami na temat higieny osobistej, sposobu prawidłowego i zdrowego odżywiania się i wpływu aktywności fizycznej na organizm, psychikę człowieka i jego kondycję fizyczną.

Wyjazd z młodzieżą na lodowisko do Krynicy.

Wycieczka turystyczna.

Wyjazd na kryty basen kąpielowy znajdujący się w kampusie PWSZ w Nowym Sączu.

Rajd Szkolny im. Jana Pawła II w Krynicy.

 

Działania związane z ochroną zdrowia

 „Transplantologia”.

AIDS - profilaktyczne zajęcia dotyczące zakażenia wirusem HIV.

Profilaktyka cukrzycy typu drugiego i pierwszego.

Profilaktyka raka piersi u kobiet.

Profilaktyka zakażenia wirusem HPV.

„Nie palę” - akcja o szkodliwości palenia tytoniu.

 Zaburzenia odżywiania. Anoreksja, bulimia, otyłość.

 „Uwaga kleszcze” – gazetka ścienna.          

 „Nie truj sąsiada” - akcja związana z ochroną powietrza. 


Dyżury pedagogów
w roku szkolnym 2017/2018


Elżbieta Wójcik

Poniedziałek 9.00 -13.30 ul. Krakowska
Wtorek 9.00 - 15.30 ul. Daszyńskiego
Środa  9.00 - 13.00 ul. Krakowska
Czwartek 10.00 - 14.00 ul. Daszyńskiego
Piątek 10.30 - 15.00 ul. Daszyńskiego

 
Agnieszka Leska

Poniedziałek 12.00 -15.30 ul. Daszyńskiego
Środa 12.30 - 15.30 ul. Krakowska
 Czwartek  12.00-15.00  ul. Krakowska
     
     

 


Pedagog proponuje

Rok szkolny w pełni, wkrótce pierwsze podsumowania okresu zimowego, sprawdziany, poprawa ocen oraz egzaminy zawodowe. Warto wypróbować prostą metodę, która pomaga w koncentracji, pamięci, redukuje stresy i napięcia, poprawia komunikację. Metoda ta umożliwia pokonywanie trudności poprzez aktywizację połączeń nerwowych i zintegrowanie mózgu z ciałem. Według twórcy metody, pedagoga - dr Paula Dennisona, systematyczne stosowanie ćwiczeń – choć kilka minut dziennie – może przynieść zaskakujące rezultaty.

Zapraszam do zapoznania się z tą ciekawą propozycją.

                                                                                      Elżbieta Wójcik

Zobacz prezentację - Metoda Dennisona

       Tutaj możesz szukać pomocy !

Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Starym Sączu
Stary Sącz, ul. Partyzantów 15
Tel. : 18 446 13 60

Sadecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 10A
Tel. 018 449 04 90

Poradnia Profilaktyki i terapii  Uzależnień MONAR
 Nowy Sącz, ul. Narutowicza 6
018 443 74 44

Poradnia Zdrowia Psychicznego
Nowy Sącz, Al. Wolności 49
018 442 56 21 – Poradnia Dzieci i Młodzieży
018 4425626 – Poradnia dla Dorosłych

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 3
Tel. 018 441 35 87

Nowosądecki Młodzieży telefon Zaufania
PN. - PT. 14.00 – 18.00
Tel. 9288
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Stary Sącz, ul. Bandurskiego 14B Tel. 018 446 14 35