slide-2.jpg

Patron

ks. prof. Józef Tischner (1931-2000)...

more

Rekrutacja 2018/2019

Informacje...

more

Kierunki kształcenia

Oferta edukacyjna
2018/2019

more

Egzaminy

Podstawowe informacje...

more

Aktualnie w naszej szkolnej Galerii Fotograficznej „Pierwsze Piętro” możemy oglądać prace, które są plonem Szkolnego Konkursu Fotograficznego: „Miejsca związane z ks. prof. Józefem Tischnerem”.
Autorami najlepszych prac, które zakwalifikowano na wystawę są:
Krystian Chrobak  IIITB - I m. - za ujęcia detali,
Krystian Plata         I TL -  I m. - za światło w starosądeckim krajobrazie,

more

W dniu 29.04.2014 r. odbył się  krajowy etap Międzynarodowego Konkursu YPEF – Młodzież w lasach Europy. W konkursie wzięło udział 238 szkół z całej Polski, w tym 5 trzyosobowych zespołów z naszej szkoły.

more

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą  korzystać zdający w etapie praktycznym egzaminu zawodowego w danym zawodzie w czerwcu 2014 r.

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/wykaz_%20pomoce_tech_CKE_czerw_%202014.pdf

 

Stowarzyszenie Drogami Tischnera oraz ZSPiG w Łopusznej byli organizatorami konkursu plastycznego: "Kto kocha dzieci, nie pali śmieci". Autorkami prac, które reprezentowały naszą szkołę w tym konkursie są: Maria Kulig - IV Ta oraz Monika Chochorowska - I TŻG. Protokół z wynikami zmagań plastycznych możemy znaleźć na stronie http://www.tischner.info.pl/info/
Robert Poręba

Pełnych spokoju i radości
Świąt Wielkanocnych,
wypoczynku w rodzinnym gronie
oraz optymizmu i energii na przyszłość

życzy Dyrekcja Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu

W piątek 11 kwietnia 2014 r. podpisane zostało Porozumienie o objęciu patronatem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu. Ze strony Zespołu Szkół umowę podpisała Dyrektor mgr inż. Małgorzata Konstanty, a ze strony  PWSZ w Nowym Sączu prof. dr hab. inż. Zbigniew Ślipek.

more

14 kwietnia w naszej szkole odbył się konkurs ”Wiedzy o zdrowym żywieniu”. Konkurs miał formę testu, do którego przystąpiło 23 uczniów ZSP.
Najlepszą wiedzą o zdrowym żywieniu wykazał się uczeń kl.4 TK- Oskar Pierzchała, który zajął pierwsze miejsce.Miejsce drugie zajął uczeń Aleksander Majoch z kl.4 TL ,a trzecie Patryk Kamiński z kl.2 TŻG.

more

W dniu 15 kwietnia 2014r odbył się w naszej szkole II etap konkursu dla gimnazjalistów „Mój wymarzony zawód”.
Do konkursu przystąpiło 10 –ciu uczniów, zwycięzców I etapu.
wyniki konkursu:
I miejsce- Oliwia Gabryś  48, 8 pkt – Gimnazjum w Szczawnicy
II miejsce –Magdalena Matusiewicz  -47,3 pkt – Gimnazjum w Jazowsku
III Miejsce -  Krzysztof Gorczowski -43 pkt – Gimnazjum w Barcicach

more

W dniach 11- 12 kwietnia  uczniowie naszej szkoły wzięli udział w  eliminacjach okręgowych XXXVIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych , która odbyła się w Żarnowcu w woj. Zawierciańskim.

more

Środa 26.03.2014 zapisze się na kartach naszej historii jako jeden z najważniejszych dni w życiu społeczności szkolnej. Od tego dnia bowiem Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu nosi imię ks. prof. Józefa Tischnera.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w kościele parafialnym pw. św. Elżbiety, koncelebrowaną przez ks. bp Andrzeja Jeża – ordynariusza diecezji tarnowskiej oraz ks. bp Grzegorza Rysia z archidiecezji krakowskiej. Podczas Eucharystii poświęcony został sztandar szkoły ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.

more