slide-5.jpg

Patron

ks. prof. Józef Tischner (1931-2000)...

more

Rekrutacja 2018/2019

Informacje...

more

Kierunki kształcenia

Oferta edukacyjna
2018/2019

more

Egzaminy

Podstawowe informacje...

more

   We wtorek, 6 marca, 17 uczniów kl. III TI wraz z nauczycielami: Eweliną Pogwizd i Sylwestrem Klimkiem wyjechało na zajęcia stacjonarne w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. Wyjazd ten odbył się w ramach zajęć on-line z obszaru informatyka w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna”.

more

   W poniedziałek, 12 marca, w 87. rocznicę urodzin uczciliśmy pamięć ks. prof. Józefa Tischnera. Klasy pierwsze uzupełniały swoją wiedzę o patronie, oglądając prezentację przygotowaną przez uczniów kl. IV technikum informatycznego Ernesta Padulę i Grzegorza Porwoła pod kierunkiem pani Jolanty Sułkowskiej.

more

   Ostatnio w naszej szkole niektóre klasy miały możliwość obejrzenia ważnych dzieł literackich w wersji teatralnej przygotowanych przez Teatr „Cracovia”. We wtorek - 27 II – kl. I TET poznawała historię żądnego władzy Makbeta i jego żony, a 9 III maturzyści z IV TET i IV TŻG oglądali próby przywracania zasad i tradycji przez Artura, który nie chce żyć w świecie chaosu i „bylejakości”.

more

   Dnia 8 marca w ramach zajęć praktycznych kl. III TL odbyła wycieczkę do rezerwatu „Cisy w Mogilnie”. Utworzony w 1963 r. na terenie Nadleśnictwa Stary Sącz, a położony w leśnictwie Lipnica Wielka obszar o powierzchni 35,67 ha obejmuje naturalne stanowiska cisa pospolitego, zespół buczyny karpackiej oraz inne rzadkie gatunki flory

more

   W dniach: 27.02. i 1.03. nauczycielki przedmiotów zawodowych: D. Kulig- Marcisz, M. Zięba i B. Łęczycka zorganizowały dla klasy II i III o profilu Technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych wycieczki prozawodowe do zakładów gastronomicznych. Celem  było  zapoznanie uczniów z układem funkcjonalnym tych zakładów,  technologią produkcji potraw i napojów oraz ich nowoczesnym wyposażeniem.  Odwiedziliśmy Hotel Ibis w Nowym Sączu  Browar Trzy Korony, oraz Hotel Heron.

more

  Uczniowie klasy  II technikum mechanicznego w ramach dwutygodniowej praktyki zawodowej poznawali także nowosądecki rynek pracy. Przyszli adepci zawodu byli serdecznie przyjmowani w zakładach pracy (NEVAG GROUP i  AUTO JANO)  i choć mierzyli się z obowiązkami dorosłych pracowników, są bardzo zadowoleni  z możliwości sprawdzenia wiedzy teoretycznej zdobywanej w szkole w praktyce.

more

  Uczniowie klasy I TET o profilu technik ekonomista od początku roku szkolnego poznają tajniki przyszłego zawodu. W ramach zajęć z przedmiotu pracownia ekonomiczna zdobywają wiele niezbędnych umiejętności. Potrafią już prawidłowo sporządzać pisma w sprawach handlowych np. zapytanie o ofertę, zamówienie, reklamację oraz w sprawach osobowych np. Curriculum vitae, kwestionariusz osobowy, umowę o pracę i inne.

more

   W czwartek, 1 marca uczniowie klas II i III technikum leśnego wraz z dyrektorem szkoły Grzegorzem Skalskim oraz nauczycielami przedmiotów zawodowych leśnych Dariuszem Horowskim i Beatą Dobrowolską brali udział w projekcji filmu „Gurgacz. Kapelan Wyklętych” w kinie „Kijów” w Krakowie.

more

   Nasza szkoła już po raz kolejny była gospodarzem  „II Memoriału im. Bogdana Zajdla w tenisie stołowym”. Zawody z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem, nie pozwalając jednocześnie zapomnieć o wspaniałym człowieku, doskonałym pedagogu oraz niezapomnianym koledze, jakim był Bogdan Zajdel.

more

Pierwszego marca, jak co roku, społeczność naszej szkoły uczciła pamięć Żołnierzy Wyklętych uroczystą akademią, która odbyła się w kinie „Sokół”. Ze wzruszeniem obejrzeliśmy program artystyczny poświęcony Danucie Siedzikównie, siedemnastoletniej sanitariuszce AK, niesłusznie skazanej przez komunistów na śmierć. Dramatyczne losy „Inki” mogliśmy poznać w prezentacji multimedialnej przygotowanej przez kolegów z klas IV TI.

more