slide-3.jpg
01
Gru
Nasz sukces w ogólnopolskim Rankingu Perspektywy 2019
Posted by Super User

Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. J. Tischnera w Starym Sączu otrzymało tytuł Brązowej Szkoły w Rankingu  PERSPEKTYWY 2019 !!!

Głównym kryterium rankingowym w klasyfikacji liceów i techników są wyniki matury: z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych. W połączeniu z innymi czynnikami: sukcesy w olimpiadach oraz – w przypadku techników – wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe daje to zestaw obiektywnych i sprawdzalnych kryteriów oceny.

Gratulacje!!!   W naszej szkole warto się uczyć.