slide-5.jpg
01
Gru
Profilaktyka poprzez wartości
Posted by Super User

W dniach 23 i 24 kwietnia młodzież klas: I TŻG, I TI oraz I a Zawodowej Szkoły Branżowej uczestniczyła w zajęciach: „Profilaktyka poprzez wartości – wolność i godność – wybieram – nie biorę”, prowadzonych przez pracowników Stowarzyszenia Monar – Poradni Profilaktyczno – Konsultacyjnej  w Nowym Sączu.

Prowadzący wskazali na czynniki, które powodują, że młodzież sięga po substancje uzależniające, sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ucząc wiary w siebie i asertywnego zachowania. Pracownicy Monaru wspólnie z młodymi ludźmi poszukiwali wartości ważnych w życiu człowieka, które chronią przed popadaniem w nałogi. Pokazali, że wartości te mogą być bazą szczęśliwego życia. Kanwą spotkania były myśli ks. prof. Józefa Tischnera.

Mamy nadzieję, że przekazana wiedza będzie procentować w życiu uczniów.