1.jpg
01
Gru
Regulamin szkolnego konkursu ,,Polski himalaizm - Wanda Rutkiewicz, Jerzy Kukuczka, Krzysztof Wielicki”
Posted by Super User

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem nowego konkursu i wzięcia w nim udziału.

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
,,Polski himalaizm - Wanda Rutkiewicz, Jerzy Kukuczka, Krzysztof  Wielicki”
W ROKU SZKONYM  2017/2018
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W STARYM SĄCZU

ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU:

Konkurs jest adresowany do uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu.

CELE KONKURSU:

1. Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania Polskim Himalaizmem.
2. Zapoznanie z walorami turystycznymi Himalajów.


Forma konkursu:

Konkurs ma formę testu składającego się z 40  pytań  zamkniętych.

Pytania testowe dotyczą Polskiego Himalaizmu na przykładzie dokonań Wandy Rutkiewicz, Jerzego Kukuczki i Krzysztofa Wielickiego.

Uczniowie powinni się zapoznać z informacjami dotyczącymi wyżej wymienionych osób z następujących stron www:

http://drytooling.com.pl/baza/ludzie/450-jerzy-kukuczka

https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/612427,Kukuczka-znow-stanal-na-dachu-Ziemi

http://drytooling.com.pl/baza/ludzie/845-krzysztof-wielicki

https://www.polskieradio.pl/Krzysztof-Wielicki/Tag22364

http://drytooling.com.pl/baza/ludzie/1004-wanda-rutkiewicz

https://www.polskieradio.pl/Wanda-Rutkiewicz/Tag17594

http://pza.org.pl/

Przebieg konkursu:

- do 14.05. – zgłoszenie do konkursu ( po jednym, dwóch uczniów z danej klasy)

- termin konkursu będzie podany  po zmianach w planie lekcji

- czerwiec – rozstrzygnięcie konkursu

- czerwiec - ogłoszenie wyników konkursu

Organizatorzy:

mgr Anna Wrońska – Górowska , autorka pytań mgr Magdalena Jodłowska