slide-6.jpg
01
Gru
Psychologia z pomocą uczniom i rodzicom
Posted by Super User

W ostatnich tygodniach, dzięki środkom finansowym uzyskanym z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Sączu, w naszej szkole odbyły się spotkania  uczniów oraz ich rodziców z  psychologiem  z firmy IMAGO – Bartłomiejem Waskaniem.

W piątek, 12 stycznia o godzinie 15.30, w auli spotkali się  rodzice z psychologiem, który poruszył ważne zagadnienia związane z aktualnymi zagrożeniami wśród młodzieży: cyberprzemoc, uzależnienia, w tym również od Internetu. Specjalista krótko omówił przyczyny i specyfikę wyżej wymienionych zjawisk oraz sposoby zapobiegania zagrożeniom. Rodzice usłyszeli wiele praktycznych porad, jak utrzymać więź z dzieckiem oraz jak mądrze kochać, aby uchronić je przed poważnymi błędami. Po spotkaniu rodzice mieli możliwość rozmowy indywidualnej z psychologiem.

W dniach 16 – 17 stycznia pan Bartłomiej Waskań poprowadził warsztaty we wszystkich klasach pierwszych. Tematem zajęć były: „Cele i wartości  życiowe  jako czynnik chroniący przed uzależnieniami”. Podczas spotkania uczniowie  od kierunkiem psychologa zastanawiali się nad celami - dalszymi i bliższymi - które chcieliby osiągnąć, krokami, które należy podjąć, aby realizować swoje zamierzenia oraz  zagrożeniami,  mogącymi niweczyć wszelkie plany. W czasie półtoragodzinnych zajęć, po wykładzie, uczniowie pracowali z wielkim zaangażowaniem indywidualnie i w grupie.

 Mamy nadzieję, że wiedza i umiejętności przekazane przez psychologa zaowocują pozytywnymi wyborami naszych uczniów oraz zainspirują rodziców do pogłębienia więzi  z własnymi dziećmi i pomogą im w pokonywaniu codziennych trudności wychowawczych.