3.jpg
01
Gru
Młodzież na debacie
Posted by Super User

Samorząd Uczniowski naszej szkoły uczestniczył w programie "Głos ma młodzież" organizowanym przez Zespół Szkół w Gołkowicach z inicjatywy Burmistrza Starego Sącza pana Jacka Lelka.

 Spośród wielu celów programu najważniejsze były te, które mają popularyzować wiedzę o środowisku lokalnym, szansach rozwojowych Gminy Stary Sącz,  oraz angażujące młodzież w pracę na rzecz gminy i umożliwiające spotkania z lokalnymi władzami.

Uczniowie pisali prace na 3 tematy:

  1. Niepełnosprawni w środowisku lokalnym. Jakie możliwości rozwoju stwarzają osobom niepełnosprawnym stowarzyszenia i fundacje działające na terenie naszej gminy?
  2. Smogowy alarm - czy zagraża naszej gminie? Przeprowadź badania wśród mieszkańców i oceń działania gminy na rzecz poprawy powietrza.
  3. Strefa aktywności gospodarczej w Starym Sączu szansą na rozwój miasta i nowe miejsca pracy?

Z naszej szkoły temat 1 opracowały uczennice klasy II TOT: Kaja Górka i  Anna Olejarz, temat 2 - Katarzyna Warzecha i Magdalena Chruślicka - również z klasy II TOT, a temat 3 uczniowie klasy III TIE - Faustyna Wiatr i Sławomir Pietrzak.

Koordynatorem programu w szkole była pani Dominika Janczura-Leszko. 

W środę -7 czerwca  odbyła się debata w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu z udziałem pana burmistrza i zaproszonych gości. Uczestnicy bronili swojego stanowiska w każdej z poruszanych kwestii oraz prezentowali wcześniej przygotowane argumenty. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie, którzy przygotowali prace konkursowe. Okazało się, że za wszystkie prace otrzymali wyróżnienia i cenne nagrody, a Sławomir Pietrzak otrzymał jeszcze dodatkową nagrodę za wyjątkową prezentację podczas debaty.

Wszystkim uczniom reprezentującym naszą społeczność serdecznie gratulujemy i dziękujemy!