slide-7.jpg
01
Gru
Nasi uczniowie najlepsi w Małopolsce!
Posted by Super User

Nasza szkoła była w tym roku gospodarzem Eliminacji małopolskich Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Gościliśmy uczniów województwa małopolskiego, którzy najlepiej poradzili sobie z wcześniejszymi trzydniowymi zmaganiami na platformie e-learningowej. 

Starosądeckie zawody były konkursem wieloetapowym. Podczas I części – na rozgrzewkę - uczestnicy rozwiązywali test z prawa własności przemysłowej oraz historii techniki i wynalazków. Druga część to zadania praktyczne.

Na podstawie fabryki sprzętu gospodarstwa domowego zawodnicy ustalali skład twórców wzoru użytkowego, by następnie dokonać zgłoszenia projektu wynalazczego butelki o nietypowym kształcie. Ostatnie zadanie praktyczne związane było z najnowszą nowelizacją Ustawy Prawo Własności Przemysłowej. W ostatniej części eliminacji uczestnicy olimpiady musieli odpowiedzieć ustnie na trzy wylosowane pytania. Historia rewolweru – to przykład pytania, które zaskoczyło uczniów. 

Najlepszą specjalistką w dziedzinie wynalazczości w Małopolsce w 2017 roku została Dorota Florek. Za nią uplasowali się: Stanisław Job oraz Faustyna Wiatr czyli podium należało do nas. Opiekunem starosądeckiej drużyny jest pan Robert Poręba.

W klasyfikacji drużynowej po zsumowaniu punktów poszczególnych uczniów I miejsce zajął ZSP w Starym Sączu. II miejsce wywalczyli uczniowie Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, którzy po 10 latach przerwy z powodzeniem powrócili do zmagań w tej najbardziej interdyscyplinarnej olimpiadzie.

Najlepsza trójka indywidualnie czyli Dorota, Stanisław i Faustyna będą reprezentować nasze województwo małopolskie w finale ogólnopolskim, który w tym roku odbędzie się w Ostrowcu Świętokrzyskim.  Gratulujemy i powodzenia!  

Zobacz>>>