slide-8.jpg
01
Gru
Finał VIII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych dla uczniów szkół gimnazjalnych
Posted by Super User

Stary Sącz, 5 kwietnia 2017 roku

Uszczegółowienie dotyczące tematyki finału VIII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych: Anglia.

1. System polityczny.

2. Święta i uroczystości.

3. Najważniejsze postacie i wydarzenia historyczne.

4. Geografia (np. podział administracyjny, miasta, elementy krajobrazu m.in. nazwy pasm górskich, rzek, jezior itp.)

5. Sławni ludzie.

6. Muzyka.

7. Atrakcje turystyczne.

8. Literatura/Poezja: Geoffrey Chaucer, William Shakespeare, John Donne, John Milton, William Blake, William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, Lord Byron, John Keats; Alfred, Lord Tennyson, Edward Thomas, Rupert Brooke.

Na etapie finałowym pytania w części: literatura mogą być również oparte na rozumieniu tekstu pisanego (podobnie jak na teście do etapu szkolnego, na którym znajdował się tekst dotyczący życia i twórczości Williama Wordswortha). 

9. Przysłowia (zgodnie z listą obowiązującą na etapie szkolnym).

10. Wiedza ogólna na temat Anglii.

 

Wszystkie pytania na Teście Wiedzy o Anglii będą w języku angielskim, z wyjątkiem pytań w języku polskim dotyczących geografii Anglii.

Program Finału VIII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych:

5 kwietnia 2017 roku

godz. 9:00- 9:30 Rejestracja wszystkich 93 finalistów etapu powiatowego konkursu ze szkół gimnazjalnych (losowanie miejsc) oraz uroczyste powitanie na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu (ul. Daszyńskiego 15).  Wszyscy uczniowie biorący udział w etapie powiatowym konkursu muszą posiadać aktualną legitymację szkolną oraz podpisaną przez rodziców/prawnych opiekunów zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

godz. 10:00- 11:00  Finał VIII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych dla uczniów szkół gimnazjalnych (uczniowie rozwiązują Test Wiedzy o Anglii). 
Dla opiekunów w tym czasie zostanie przygotowany słodki poczęstunek.

godz. 11:00- 12:00 Poczęstunek dla wszystkich finalistów konkursu oraz III Warsztaty z Językami Obcymi w Tle (sala gimnastyczna w ZSP).  Bardzo prosimy wszystkich opiekunów o sprawowanie opieki nad swoimi uczniami podczas trwania warsztatów.      

ok. godz. 12:15-12:30 Zakończenie III Warsztatów z Językiem Angielskim  w Tle oraz  wręczenie nagród – niespodzianek dla wszystkich uczestników warsztatów.
Bardzo prosimy wszystkich opiekunów o sprawowanie opieki nad swoimi uczniami po zakończeniu warsztatów oraz przy przejściu z ZSP do kina "Sokół". Po zakończeniu warsztatów można ewentualnie wraz   z uczniami zwiedzić niektóre zabytki Starego Sącza, jeśli będzie trochę czasu wolnego przed uroczystością wręczenia nagród, która rozpocznie się w kinie "Sokół" o godz. 13:00 

godz. 13:00  Kino "Sokół" w Starym Sączu ul. Batorego 23.  Otwarcie uroczystości wręczenia nagród w VIII Powiatowym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych dla uczniów szkół gimnazjalnych. Adaptacja sceniczna sztuki Williama Szekspira  Poskromienie złośnicy w języku angielskim w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Starym Sączu.  Wręczenie nagród laureatom VIII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Przedstawienie laureatów części plastyczno – językowej towarzyszącej tegorocznej edycji konkursu w kategoriach: poezja angielska w obrazach, plakat ilustrujący wybrane przysłowie angielskie oraz plakat przedstawiający Anglię.

Zakończenie tegorocznej edycji konkursu. Wystąpienia zaproszonych gości.

Planowany czas zakończenia uroczystości wręczenia nagród w kinie Sokół: ok. 14:30-15:00.

Do zobaczenia 5 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu.