slide-7.jpg
01
Gru
Stary Sącz pamięta o wielkim filozofie, patronie wielu instytucji publicznych w sądeckim grodzie
Posted by Super User

W sobotę uroczystą Mszą Świętą zakończyły się 11. Dni Księdza Tischnera w Starym Sączu. W salach Muzeum Regionalnego od 8 do 10 marca odbywały się wykłady, na których prezentowane były myśl i nauczanie  księdza profesora. Środowe spotkanie poświęcone było problemowi wiary w twórczości ks. Tischnera.  Profesor UPJP2 Jarosław Jagiełło przedstawił autora „Filozofii dramatu”  jako „dziedzica wielkiej tradycji metafizycznej, której chrześcijański koloryt stworzyli tej miary myśliciele jak św. Augustyn i św. Tomasz z Akwinu”. Bronił  tym samym zmarłego filozofa przed zarzutami niektórych, że ks. Tischner u schyłku życia zrezygnował z myślenia filozoficznego na rzecz myślenia religijnego.    

Ks. Dariusz Sławomir Chwastek – proboszcz parafii Ewangelicko – Augsburskiej p. w. Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu przedstawił historię i zadania ruchu ekumenicznego, który od swych narodzin w XIX w. dąży poprzez modlitwę i dialog do współpracy między odłamami chrześcijaństwa i przywrócenia pierwotnej jedności utraconej w czasach reformacji. 

 

Piątkowe spotkanie było poświęcone związkom ks. Tischnera z NZZ „Solidarnością” oraz stworzeniu podstaw etyki solidarności. Problematyka poruszona w wykładzie przez prof. UP dra hab. Antoniego Szweda  jest ważna szczególnie dziś, gdy współczesny świat  globalistycznego kapitalizmu rezygnuje z zasad etycznych i w imię dobrobytu   odchodzi od nauczania Jana Pawła II i Benedykta XVI, a także J. Tischnera. Przejmująca w swej wymowie była diagnoza świata XXI w., który przypomina „kolosa na glinianych nogach”, ponieważ nie można tworzyć nowego porządku, jeśli łamie się podstawowe prawa jednostki.

Sobotnia Msza Św. w kościele klasztoru sióstr klarysek w intencji ks. Józefa Tischnera i jego rodziców odbyła się w wigilię rocznicy urodzin sławnego filozofa, zgromadziła starosądeczan, dla których postać ta jest ważna z różnych powodów. Uczniowie Szkoły Podstawowej należący do Rodziny Szkół Tischnerowskich przygotowali oprawę liturgii. Reprezentanci naszej szkoły, której patronem jest ks. prof. Józef Tischner od 26 marca 2014 r., także uczestniczyli w uroczystej Mszy Św.