slide-3.jpg
01
Gru
Sukces uczniów Technikum Energetyki Odnawialnej.
Posted by Super User

W Świdnicy odbył się etap centralny Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, w którym wzięli udział także uczniowie naszej szkoły: Stanisław Job (I TEO) i Dawid Gałysa (III TEO).
Stanisław i Dawid uczestnictwo w tak trudnych zmaganiach zakończyli sukcesem, po zaciętej walce wywalczyli tytuły Finalisty Ogólnopolskiej Olimpiady. Tym samym uzyskali bezcenne dla każdego ucznia zwolnienia z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a także zaproszenie na prestiżowe kierunki studiów na wyższych uczelniach.

Galeria zdjęć>>>
Postawa Stanisława, który  jest uczniem klasy I o profilu Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej stanowiła bardzo miłą niespodziankę. Wynik Dawida, który  jest uczniem klasy III technikum o tym samym profilu jest potwierdzeniem jego wyjątkowych możliwości, którymi dał się poznać będąc finalistą już przed rokiem.

Finałowe zmagania trwały trzy dni, podczas których uczestnicy wykazywali się teoretycznymi i praktycznymi umiejętnościami związanymi z racjonalizacją,  innowatorstwem  i prawem własności przemysłowej. Trzeciego dnia ze sceny Świdnickiego teatru odpowiadali na pytania związane z wynalazczością, znakami towarowymi i historią wynalazków.

Organizatorzy olimpiady zapewnili uczestnikom również bardzo bogaty program dydaktyczno-turystyczny. W wałbrzyskiej strefie ekonomicznej uczniowie poznali warunki pracy w nowoczesnych zakładach: Toyoty, AAM, Sonela i Faurecii. W budynkach Politechniki Wrocławskiej mogli obejrzeć łazik marsjański oraz nanotechnologie w Wydziale Podstawowych Problemów Techniki. W zespole pałacowo – parkowym w Krzyżowej mogli przeżyć  polsko – niemiecko – ukraińskie zajęcia integracyjne, a prawdziwa ochłoda przyszła w sztolniach Kompleksu Riese z II wojny światowej.

Do olimpiady uczniów przygotowywał nauczyciel przedmiotów zawodowych Robert Poręba.

Gratulujemy uzyskanych tytułów !