slide-6.jpg
01
Gru
Kordelas Leśnika Polskiego dla Dyrektora
Posted by Super User

Nasi uczniowie z III i IV klasy Technikum Leśnego wraz z opiekunami uczestniczyli 6 września w Regionalnej Naradzie Leśników i Obchodach Święta Lasu w Krakowie. Po uroczystej Mszy Świętej w intencji leśników i o pomyślność polskich lasów w Kościele p.w. św. Franciszka z Asyżu koncelebrowanej z ks. abp. Markiem Jędraszewskim cała brać leśna spotkała się w Kinie Kijów Centrum.

Święto Lasu było okazją do uhonorowania osób, które swoją pracą szczególnie zasłużyły się w rozwoju Lasów Państwowych. W tym roku Kordelas Leśnika Polskiego otrzymał także dyrektor naszej szkoły – mgr inż. Grzegorz Skalski. Obok Złotego Kordelasa Leśnika Polskiego jest to najwyższe odznaczenie, jakim honoruje się pracowników Lasów Państwowych za wybitne osiągnięcia i sumienną służbę. Leśnicy wysłuchali również interesujących wykładów: Metropolity Krakowskiego ks. abp. Marka Jędraszewskiego, Doradcy Prezydenta RP prof. dr. hab. Andrzeja Zybertowicza i Przewodniczącego Rady Naukowej Leśnictwa przy Prezesie Rady Ministrów prof. dr. hab. inż. Janusza Sowy. Nasi uczniowie mogli także zobaczyć inny, odświętny wymiar zawodu, który zdobywają w starosądeckim technikum.

Galeria zdjęć >>>