slide-2.jpg

Kierunki kształcenia

Oferta edukacyjna
2017/2018

Kierunki kształcenia:

Technikum:

 • Technik ogrodnik
 • Technik informatyk
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik obsługi turystycznej
 • Technik leśnik
 • Technik mechanik
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Technik ekonomista

Szkoła branżowa I-go stopnia:

 • wielozawodowa
 • stolarz
 • murarz-tynkarz
 • ogrodnik

Zapraszamy serdeczne w gościnne progi naszej szkoły!