slide-7.jpg

Kierunki kształcenia

Oferta edukacyjna
2019/2020

Dla absolwentów gimnazjów

Technikum

Lp.

Zawód  

1

Technik leśnik

2

Technik informatyk

3

Technik żywienia i usług gastronomicznych

4

Technik organizacji turystyki

5

Technik mechanik

6

Technik ogrodnik

7

Technik ekonomista

Branżowa Szkoła I stopnia

Lp.

Zawód  

1

Wielozawodowa

 

 

Dla absolwentów szkół podstawowych

Technikum

Lp.

Zawód

1

Technik leśnik

2

Technik informatyk

3

Technik żywienia i usług gastronomicznych

4

Technik organizacji turystyki

5

Technik ekonomista

6

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

7

Technik budownictwa

 

Branżowa Szkoła I stopnia

Lp.

Zawód

1

Wielozawodowa


Zapraszamy serdeczne w gościnne progi naszej szkoły!