slide-1.jpg

Kierunki kształcenia

Oferta edukacyjna
2018/2019

Kierunki kształcenia:

Technikum:

 • Technik leśnik
 • Technik informatyk
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik obsługi turystycznej
 • Technik mechanik
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Technik ekonomista
 • Technik ogrodnik

Szkoła branżowa I-go stopnia:

 • wielozawodowa (m.in krawiec, tapicer)
 • stolarz
 • murarz-tynkarz
 • ogrodnik

Zapraszamy serdeczne w gościnne progi naszej szkoły!