slide-3.jpg
01
Gru
Konkurs „Sprawny w Zawodzie”
Posted by Super User

W dniu 13 marca 2014 roku w ZSZ Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu  odbył się ogólnopolski konkurs „Sprawny w Zawodzie”- stolarz dla Zasadniczych Szkół Zawodowych oraz Techników Technologii Drewna.


Celem organizowanych konkursów jest
•         umożliwienie rywalizacji uczniom programowo najstarszych klas
•         wyrabianie u uczniów zainteresowań zawodowych, wytwarzanie atmosfery fachowości i   prestiżu zawodowego
•         zwrócenie uwagi na uczniów zdolnych w aspekcie ogólnozawodowym
•         analiza tematyki programów w aspekcie możliwości i jakości ich realizacji
•         umożliwienie kontaktów międzyszkolnych oraz wymianę doświadczeń
Naszą szkołę reprezentowało trzech uczniów  III klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Andrzej Barnowski
Bartłomiej Matląg
Dawid Piechura
Andrzej Barnowski zajął czwarte miejsce i otrzymał pierwsze wyróżnienie .Serdecznie gratulujemy.