slide-7.jpg
01
Gru
Węgrzy w gościnnych murach naszej szkoły
Posted by Super User

W dniach 23 – 26 października po raz kolejny gościliśmy w naszej szkole oraz w Szkole Podstawowej w Gołkowicach uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły Radnoti Miklos Gimnazium z Dunakeszi. Powitaniu młodzieży węgierskiej towarzyszył skromny poczęstunek oraz tradycyjna już wymiana upominków w polsko – węgierskich parach. Program tegorocznej wizyty uczniów z Węgier miał na celu przybliżenie i zapoznanie z lokalną historią oraz najciekawszymi atrakcjami turystycznymi.

W związku z tym udaliśmy się do Krynicy - Zdrój, gdzie lokalny przewodnik oprowadzał i opowiadał o najważniejszych postaciach i miejscach. Dzięki wspaniałej pogodzie mieliśmy również możliwość podziwiać złotą polską jesień w jej najpiękniejszej odsłonie.

W trakcie trzeciego dnia zabraliśmy naszych zagranicznych przyjaciół do zamku „Stara Baśń” w Grybowie na zwiedzanie Grodu Warownego "na wesoło". Odbywało się ono z animatorem ustaloną trasą. Główne atrakcje w trakcie to: wyszukiwanie smoków, tajemnica wieży księżniczek, wcielanie się w różne postaci przy pomocy rekwizytów i strojów – zdjęcia oraz legenda podziemnego miasta z ukrytym skarbem Czyngis Chana. Uczniowie uczestniczyli również w różnego rodzaju grach i zabawach średniowiecznych takich jak: strzelanie z łuku, turniej kopistów na koniach (na szynach) czy praca mincerza (wbijanie denara Bolka Gniewnego).

W tym samym dniu uczestniczyliśmy także w spotkaniu z burmistrzem Starego Sącza, panem Jackiem Lelkiem, które odbyło się w Urzędzie Gminy. Pan burmistrz serdecznie powitał gości, opowiedział o najważniejszych elementach historii związanej z Starym Sączem, która łączy zarówno Polskę i Węgry. Każdy uczestnik spotkania otrzymał również drobny upominek.

Ostatnim punktem programu było zwiedzanie grodu św. Kingi. Polsko – węgierskie pary otrzymały mapy z 13 punktami w Starym Sączu. Ich zadaniem było odszukanie zaznaczonych miejsc, w których znajdowali się uczniowie ZSP z klasy 2 TOT. Każda para musiała również wysłuchać krótkiej opowieści o poszczególnym miejscu oraz zdobyć pieczątkę. Pary, którym udało się dotrzeć na metę, znajdującą się przy Ołtarzu Papieskim, w najkrótszym czasie, otrzymały nagrody. Zwiedzanie zakończyliśmy w budynku naszej szkoły przy ulicy Krakowskiej, gdzie młodzież mogła skosztować regionalnych potraw przygotowanych przez naszych uczniów pod bacznym okiem pani Doroty Kulig-Marcisz.

Ideą wymiany zagranicznej jest komunikacja w języku angielskim. Cieszy fakt, że młodzież chętnie uczestniczy w międzynarodowych spotkaniach i przełamuje bariery językowe.

Zrealizowanie programu nie byłoby możliwe bez wsparcia wielu instytucji.

Organizatorzy w szczególności wyrażają wdzięczność:

- Burmistrzowi Starego Sącza panu Jackowi Lelkowi oraz Gminie Stary Sącz,

- Powiatowi Nowosądeckiemu,

- Bankowi Spółdzielczemu w Starym Sączu.

K. Zaczyk, K. Puścizna