slide-3.jpg
01
Gru
Słowacka rewizyta
Posted by Super User

W dniach 21 - 23 października w starosądeckich murach szkolnych przebywała grupa uczniów ze szkoły leśnej z Twardoszyna (Stredná odborná škola lesicka - Słowacja) w ramach międzynarodowej wymiany szkół partnerskich. Goście ze Słowacji wraz z opiekunami  zapoznali się z naszą szkołą, swoimi rówieśnikami z Technikum Leśnego i Technikum Organizacji Turystyki oraz zwiedzili zabytki Starego i Nowego Sącza.

Słowaccy uczniowie wzięli udział w wykładach nt. lasów Polski, sposobów zagospodarowania w naszych lasach oraz zasad klasyfikacji jakościowo-wymiarowej drewna – poprowadzonych przez: dyrektora szkoły mgr inż. Grzegorza Skalskiego, nauczyciela przedmiotów zawodowych leśnych mgr inż. Dariusza Horowskiego oraz nadleśniczego Nadleśnictwa Stary Sącz mgr inż. Pawła Szczygła. Podziwiali także drzewostany okolic Starego Sącza w pięknej jesiennej szacie, natomiast w tartaku „Dziunek” w Przysietnicy zapoznali się nowoczesnymi technologiami stosowanymi w przerobie surowca drzewnego oraz wraz z uczniami Technikum Leśnego  (kl. III i IV) wzięli udział w ćwiczeniach terenowych na terenie leśnictwa Przysietnica. Zwiedzali Stary Sącz, biorąc udział w grze terenowej typu Quest oraz zabytki Nowego Sącza – Miasteczko Galicyjskie, ruiny zamku i Rynek.

Pogoda nie zawiodła, a także wspaniała atmosfera, która udzieliła się wszystkim uczestnikom zarówno ze strony słowackiej, jak i polskiej.

 Galeria zdjęć >>>