2.jpg
01
Gru
II TŻG w Muzeum Regionalnym
Posted by Super User

Klasa II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych wraz z wychowawczynią mgr Dominiką Janczurą – Leszko była na lekcji muzealnej w dniu 13.11.2013r. Lekcja ta miała miejsce w Muzeum Regionalnym w Starym Sączu a dotyczyła życia i twórczości księdza profesora Józefa Tischnera. Uczniowie z zainteresowaniem śledzili dzieje księdza profesora, o których ciekawie opowiadał pan Długosz ze starosądeckiego muzeum oraz wysłuchali jednego z kazań wygłoszonych przez księdza profesora w klasztorze ss. Klarysek w Starym Sączu.Dnia 22.01.2014r. pani Dominika Janczura – Leszko wzięła udział w szkolnym wyjeździe do Łopusznej, a klasę reprezentowała uczennica Ewa Król, która następnie na lekcji wychowawczej opowiedziała kolegom i koleżankom o tym wyjeździe i o wizycie w Tischnerówce.

Z kolei w dniu 19.02.2014r. lekcja wychowawcza poświęcona była życiu i działalności księdza profesora Józefa Tischnera. Uczniowie obejrzeli film pt. „Tischner – życie w opowieściach” oraz, przygotowując się do uroczystości nadania Szkole imienia księdza profesora, nauczyli się „Hymnu Rodziny Szkół Tischnerowskich”.