slide-5.jpg
01
Gru
"Pustynie świata i ich mieszkańcy"
Posted by Super User

Regulamin szkolnego konkursu "Pustynie świata i ich mieszkańcy” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu

ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU:

Konkurs jest adresowany do uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych                             w Starym Sączu.

CELE KONKURSU:

1. Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania różnorodnością obszarów pustynnych.

2. Zapoznanie z walorami turystycznymi pustyń na Świecie.

Forma Konkursu:

 

Konkurs ma formę testu składającego się z 30  pytań  zamkniętych.

Przebieg Konkursu:

- do 17.05.2019– zgłoszenie do konkursu

- 31.05.2019 - konkurs

- 07.06.2019- ogłoszenie wyników konkursu

Organizatorzy:

mgr Anna Wrońska -Górowska

autorka pytań mgr Magdalena Janik