3.jpg
01
Gru
Regulamin szkolnego konkursu recytatorskiego „Poezja rosyjska”
Posted by Super User

Regulamin szkolnego konkursu recytatorskiego "Poezja rosyjska” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu

1. Cele konkursu:

- popularyzowanie twórczości rosyjskich poetów oraz kultury i języka rosyjskiego,
- rozwijanie zdolności recytatorskich,
- zainteresowanie uczniów poezją,
- prezentacja umiejętności uczniów,

2. Warunki uczestnictwa

- konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły
- konkurs będzie miał formę prezentacji wybranego, dowolnego utworu rosyjskiego poety

3.Wymagania konkursowe:

Uczestnik powinien:

- dokonać wyboru (z ewentualną pomocą nauczyciela) jednego utworu autorstwa rosyjskiego poety (nie mniej niż dwanaście wersów).

- przygotować recytację wybranego utworu;

- uczestnicy recytują w języku rosyjskim.

4. Kryteria oceny

Prezentację ocenia jury wg następujących kryteriów:

- stopień pamięciowego opanowania tekstu (poprawne i płynne deklamowanie)
- interpretacja tekstu,
- kultura słowa,
- ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój ).

5.Termin i miejsce konkursu

30 maj 2019 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul.Daszyńskiego 15.

 Zgłoszenia należy składać do mgr Anny Wrońskiej Górowskiej oraz mgr Anny Pych

Termin może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora. W takim wypadku organizator powiadomi osobiście wszystkich uczestników konkursu.

6.Wyniki konkursu

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po przerwie, po zakończeniu recytacji.

Organizatorzy: mgr Anna Wrońska Górowska , mgr Anna Pych