3.jpg
01
Gru
Wycieczka programowa do PEC Geotermii Podhalańskiej
Posted by Super User

Dnia 7.03. odbyła się wycieczka zawodowa kl. I technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i technikum mechanicznego do Bańskiej Niżnej. Uczniowie pod opieką nauczycieli: pana Piotra Stojka i pani Justyny Sowińskiej zwiedzali Ciepłownię Geotermalną.

Uczestnicy wyjazdu zostali bardzo mile przyjęci przez kierownictwo zakładu. W trakcie pobytu uczniowie poznali historię powstania geotermii oraz zapoznali się ze strukturą i działalnością firmy. Przez swoje systematyczne działania, tj. podłączanie do sieci ciepłowniczej co roku nowych odbiorców ciepła Spółka przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego. W skutek zastąpienia spalania paliw kopalnych przez wprowadzenie czystej energii geotermalnej zmniejszeniu ulega emisja pyłów i gazów, a walory przyrodnicze, krajobrazowe i turystyczne Podhala zostają zachowane.

Galeria zdjęć >>>