slide-1.jpg
01
Gru
Lekcja Samorządowa w Starostwie
Posted by Super User

W dniu 20 marca 2014r. uczniowie klasy II TB oraz III TL wraz z opiekunami, panem Grzegorzem Porębą i panią Dominiką Janczurą-Leszko, uczestniczyli w lekcji samorządowej w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu. Prezentację przedstawiał pan Andrzej Zarych oraz pan Ryszard Poradowski. Dotyczyła ona m.in. struktury i zadań władz lokalnych w Polsce. Szczególnie interesujące były ciekawostki dotyczące powiatu nowosądeckiego. Uczniowie zapoznali się z zadaniami i pracą Starostwa Powiatowego a za poprawnie udzielone odpowiedzi otrzymali nagrody. Z pewnością była to ciekawa i inna niż zwykle lekcja wiedzy o społeczeństwie.